Просто така

Хапче за тонус

9:20. Тихо е. Лампите са загасени, а светлината идваща от прозорците е светлината на облачна декемврийска сутрин. Потапям се. Издишвам бавно и поглеждам над повърхността - водата е като огледало. Оттласквам се и започвам да плувам. Плъзгам се. Вдишване, издишване, вдишване, издишване ... ритмично ... като махало. 50 минути.

На заем от децата

Ако не се лъжа една индианска поговорка гласи: "Не си наследил земята от предците си, взел си я назаем от децата си".

Интернет Експлорър - масов гроб на милиони човекочасове

За съжаление гробът все още не е затворен и продължава да погребва всеки ден стотици часове на хиляди разработчици на уеб приложения.

Изумително е как този браузър (през 2010г.) продължава да е скаран с уеб стандартите.