KISS и емпатия в електронното обучение

KISS – Keep It Simple Stupid е принцип, за чийто автор се счита американският авиоинженер Кели Джонсън. Неговата идея е, че в условията на война техниката трябва да може да бъде ремонтирана в полеви условия с възможно най-простите инструменти.

Поводът за тези размишления е мненията на родители и ученици от една страна и учители от друга за трудностите, които срещат в процеса на онлайн обучение, което се провежда, според някои световни лидери, в условията на война.

Какво може да направим?

Да се поставим на мястото на другата страна и да се опитаме да я улесним в това, което искаме от нея – да проявим емпатия.

За учителите е трудно – имат голям брой ученици, всеки от които има предпочтани канали за комуникация – Facebook, Instagram, Viber, Whatsup, Snapchat и др. Ако всеки ученик реши да използва любимия си канал, за учителя става невъзможно да общува ефективно с всички. Сега към учениците прибавете и родителите. Освен това учителите вече участват и в родителските групи за всеки клас, където се обсъжда какво ли не. Отделно от всичко това те се нуждаят от време за преглеждане на домашни и подготовка на уроците си, Личното ми наблюдение е, че преподаването онлайн изисква повече подготовка от традиционното.

За родителите е трудно – трябва да работят и в същото време да помагат на децата. На част от родителите се налага да споделят устройствата си с тях, т.е. не могат да работят в това време. Добавете извънкласните занимания на много от децата. Представете си, че имате повече от едно дете ученик. Някои учители, разчитайки на това, че децата са си вкъщи, провеждат уроците си по различно време и понякога ги застъпват с извънкласните занимания.

Как да го направим?

Дисциплина – трябва да е предвидимо за всички – провеждане на уроците по едно и също време (за синхронните форми на обучение) според програмата на традиционното обучение;

Намаляване на „шума“ – използване на само един „официален“ канал. Добрият стар имейл е колкото подценяван, толкова и мощен инструмент – изисква минимален ресурс, цялата информация е на едно място и в нея може да се търси – удобството е и за двете страни. Използването на адресна книга позволява на учителите да изпращат групови имейли – моля използвайте BCC(скрито копие) вместо TO(до). Едва ли има нещо по-лесно от това да натиснеш бутона за отговор и да напишеш директно или да прикачиш файла с домашната работа.

Използване на подходящи файлови формати – крайно време е да престанем да сканираме/снимаме всичко. Например изпращане на домашна работа в текстов формат (прикачен файл или директно в имейла) е:

По-удобно за преподавателя:

  • лесно е да я отвори, да нанесе корекции и да я върне обратно;
  • не му се налага да гледа лошо снимани, завъртяни настрани, но затова пък с голям обем файлове, които запълват пощата му, които не е лесно да коригира.

По-добре за учениците – придобиват дигитални умения и култура на общуване онлайн, различна от тази на социалните мрежи.

Личен опит – обяснявайки онлайн на един четвъртокласник задача по математика, забелязах как нуждата от записване на един ред, доведе до по-добро осмисляне на последователността, в която се извършват действията и правилното използване на скоби.

Можем ли да извлечем ползи от кризата?

Определено можем – необходимо е да погледнем на онлайн обучението отвъд използването на интернет само като преносна среда за офлайн/аналогови практики.