Въпрос към пушачите

Имате ли представа как се чистят фасове от трева или градина? Защото от асфалт или плочки могат да се изметат. Фасовете не са биоразградими - направени са от вид ацетат, който никога не се разгражда напълно.

Моля, помислете когато небрежно с два пръста си "цъквате" фаса в произволна посока.