На края на семестъра

През пролетния семестър на 2016г. за първи път преподавах курса "Уебсайтовете отвъд уебдизайна" в Нов Български Университет, чиято цел е да покаже на бъдещи уебдизайнери колко много аспекти има, освен убедизайна, в правенето на успешен уебсайт. 

В последния час, освен представянето на груповата курсова задача от стана на студентите, ми се искаше да им дам кратко обобщение на курса - кои са онези 5, 6, 10 неща, които са най-важните в процеса на правене на уеб проекти. Не е лесно да резюмираш 20 години опит и стотици сайтове в няколко изречения, но в крайна сметка сметка успях да събера всичко в една дума:

ЕМПАТИЯ

Именно желанието и възможността да разбереш отсрещната страна е факторът, който може да направи един продукт или услуга, респ. уебсайт успешен. Разбира се, има изключително много други елементи, които влияят на качеството на крайния продукт и на начина, по който потребителите го възприемат, но всички те произхождат от емпатията.