Кучевреме

Кучевремето е допълнителен елемент на временно-пространствения континуум познат ни от физиката. Той се проявява само при собственици на кучета, не при всички, и се изразява в добавяне на около 2 часа към обикновеното денонощие.

Битува мнението, че стопанисването на куче отнема време, но при правилна нагласа се случва точно обратното - получавате допълнителни 2 часа, в които можете:

  • да сте с любимия човек - да говорите, да мълчите или просто да се държите за ръце
  • да видите неща от заобикалящия ви свят, които обикновено пропускате. Този ефект особено се усилва при лошо време
  • да чуете неща, които шумът на ежедневието заглушава - мислите си, дишането си или звука от собствените си стъпки.

Уравнението, с което се описва кучевремето е:

Обич + храна = обич + 2 часа