По убеждение

Премиерът вече е против пушенето на обществени места по убеждение ... лошото е, че доста "емпирично" е стигнал до него. Очевидно до миналата седмица не е чувал, че има малки деца и че пушенето е вредно.

Защо за да разберем нещо е задължително да ни се случи лично, не може ли просто да се опитаме да погледнем и другата гледна точка.