Пожелавам си 10%

Пожелавам си сила, колкото 10% от силата на това момиче.

Пожелавам си удовлетворение, колкото 10% от удовлетворението на този треньор.

Пожелавам си да изпитам гордост, колкото 10% от гордостта на тези родители.