Колко копчета?

Май по-правилно е да се казва едноколонно - едноредно сако е такова сако на което копчетата са подредени в една колона.

Простото правило е - никога най-долното.

Ако сакото е с две копчета - само най-горното, ако е с три копчета - само средното или двете горни.

Независимо от броя на копчетата обувките винаги трябва да са лъснати.