Уебсайтовете отвъд уебдизайна – използваемост, достъпност, съдържание

30 часов аудиторен курс от магистърската програма на “Дизайн на електронни издания и уеб сайтове” в Нов Български Университет

Автор и преподавател: Атанас Карашенски

Към кого е насочен

Потребителите оценяват уебсайтовете цялостно, а не като отделни елементи – естетика, функционалност, информация и др. Съвременните уебдизайнери е необходимо да разбират този факт и да са подготвени да са ефективна част от екипите, разработващи уебсайтове и уеб базирани системи и приложения.

Цел на курса

Целта на курса е да насочи вниманието на бъдещите уебдизайнери в две посоки:

 • задоволяване на потребителите доставяйки им добро потребителско изживяване (UX);
 • изпълнение на поставените пред уебсайта цели – посещаемост, разпознаваемост на бранда, продажби и др.

Перфектността е процес

Препоръчвам абониране за бюлетини на хора и организации, работещи активно в областите използваемост и достъпност, напр:

както и прочита на минимум следните книги:

Теми

За всяка от темите, включени в курса има кратка информация, която не е изчерпателна, а по-скоро демонстрира нуждата от знание в съответната област от страна на занимаващите се професионално с уеб дизайн.

 1. Уебсайтът като маркетингов и комуникационен инструмент
 2. Потребителско изживяване – основни елементи
 3. Модел на поведение на потребителите
 4. Когнитивно усилие от страна на потребителите – начини за намаляването му
 5. Профил на целевите потребители – user persona
 6. Профил на бранд
 7. Синтезиране на послания – стил и тон
 8. Информационна архитектура, навигация
 9. Семантична структура, типографска система, форматиране на съдържание
 10. Използваемост на уебсайтове- прототипиране
 11. Използваемост на уебсайтове – тестове
 12. Достъпност на уебсайтове
 13. SEO и отражението му в дизайна и съдържанието на даден уебсайт
 14. Responsive уебдизайн. Прогресивно подобряване и плавно деградиране
 15. Изграждане на доверие и лоялна общност. Анализ на посещенията на уебсайт