Информационна архитектура, навигация

Защо темата е важна

Ако нещо не може да бъде намерено, в разумен период от време, в даден уебсайт, все едно го няма. Лошото структуриране на информацията и неподходящата навигация са чести причини за объркване от страна на потребителите.

Основна идея

Информационната архитектура и следващата от нея навигация се формират на базата на информацията, обсъждана в предходните теми:

  • потребители – кои са, какви задачи решават, какви са менталните модели, свързани с проблемната област и с дигиталните им умения;
  • бранд – основни послания, стил, тон, продукти/услуги/каузи

Информационната архитектура отразява структурирането на информацията, докато навигацията е инструмент в уебсайта, подпомагащ потребителите да се ориентират къде се намират и къде могат да отидат.

Допълнителна информация