Изграждане на доверие и лоялна общност. Анализ на посещенията на уебсайт

Защо темата е важна

Всеки бранд, независимо от вида на предлаганите от него продукти/услуги, иска да е разпознаваем и да има общност от лоялни ползватели/последователи. Създаването и подържането на такава общност става, освен чрез съответния продукт/услуга, чрез съдържание. За да се създава адекватно съдържание трябва да се следят реакциите на потребителите на съществуващото такова – това е една от целите на използването на системи за анализ на посещенията в даден уебсайт.

Основна идея

Независимо дали ще се прави редизайн, ще се създава/реорганизира съдържание, ще се анализират резултатите от A/B тест или ще се оценява постигането на определени цели, редовният анализ на посещенията е неизменна част от процеса на поддържане на уебсайт.

Иформация за активността на потребителите на даден уебсайт се събира по два начина:

  • чрез анализ на журналния файл на посещенията на уебсървъра (access log file);
  • чрез използването на бисквитки и системи за анализ от сорта на Google Analytics, Matomo и др. подобни.

Журналният файл съдържа информация за всяка уеб заявка, респ. за всеки доставен ресурс, благодарение на което дава отразява активности, които не могат да се видят в системите, използващи бисквитки. Пример за такъв тип активност са посещения на уебсайта от ботове в т.ч. ботовете на търсещите машини, инексиращи съдържание.

Системите базирани на бисквитки идентифицират потребителите много по-точно от системите, използващи журнален файл, което дава възможност за детайлно проследяване на дейността на всеки потребител във времето, включително и на потребители, които се завръщат в уебсайта в рамките на определен период.

Допълнителна информация