Когнитивно усилие от страна на потребителите – начини за намаляването му

Защо темата е важна

Когнитивно усилие е натоварването на потребителите, необходимо за да оперират с даден уебсайт и да усвоят информацията, която ги интересува в него. Колкото по-малко е когнитивното усилие, толкова по-силно е усещането за полезност у потребителите.

Основна идея

Въпреки че когнитивното усилие е различно при различните потребители, съществуват множество начини за намаляването му, напр.:

  • познаване на менталните модели на целевите групи потребители и адекватно на тях съдържание;
  • използване на полулярни design patterns и знаци (signifiers). Потребителите придобиват навиците си в други уебсайтове – закон на Нилсен;
  • намаляване използването на краткосрочната памет. Използването на краткосрочната памет от страна на потребителите е силен фактор за увеличаване на когнитивното усилие;
  • подходяща структура на уебсайта;
  • подходяща структура на съдържанието, подходящо оформление, консистентност.

Допълнителна информация