Responsive уебдизайн. Прогресивно подобряване и плавно деградиране

Защо темата е важна

Responsive, в контекста на уебдизайн, се превежда на български език като адаптивен или отзивчив. Независимо от превода, проектирането на отзивчиви уебсайтове е едно от най-големите предизвикателства поради изключителното многообразие на устройства с различни характеристики, които потребителите използват в най-различни ситуации.

Основна идея

Подходите при проектиране на отзивчив уебдизайн са най-общо два:

  • Плавно деградиране (graceful degradation) е подход при който се проектира за най-богатите на функционалност и размер устройства и след това се указва как да деградира когато не достига пространство и/или функционални възможности.
  • Прогресивно подобрение е точно обратния подход – проектира се за най-базовите устройства, като при наличие на повече възможности дизайнът и функционалността се подобряват.

Подходът прогресивно подобрение, като цяло, е по-подходящ в днешно време защото е future proof – при развитие на технологиите не е необходимо да се променя цялото решение, а само да се добави новата функционалност.

Допълнителна информация