Синтезиране на послания – стил и тон

Защо темата е важна

Стилът и тонът на съдържанието са "ума" от "По дрехите посрещат, по ума изпращат".

Основна идея

Всеки един пиксел, всяка една буква от уебсайта изпращат послания, някои от които потребителите осмислят, други въздействат на подсъзнателно ниво. Синтезираните послания, структурата на сайта и графичния дизайн трябва добре и консистентно да пресъздават образа на brand persona-та и успешно да комуникират с целевите потребители. Когато всички елементи работят в синхрон се постига синергичен ефект в изграждането на доверие в бранда и/или в желанието на потребителите да се идентифицират с него.

Допълнителна информация