Уебсайтът като маркетингов и комуникационен инструмент

Защо темата е важна

Уебсайтовте отдавна спряха да са "просто визитка". Те се превърнаха в един от най-важните маркетингови и комуникационни канали за увеличаване разпознаваемостта на брандовете. Всеки един елемент на даден уебсайт участва активно в изграждането на съответния бранд – естетика, съдържание, удобство за използване, усещане у потребителите за полезност и др.

Основна идея

Бранд: Брандът не е това, което твърдиш за себе си, а това, което другите твърдят че си.
Успешни брандове са тези, които постигат добро възприятие за техните продукти или услуги в ползвателите им. Успешни брандове са тези, които успяват да създадат и поддържат лоялна общност от клиенти/последователи.

Уеб е медиа, притежаваща уникални характеристики:

  • Абсолютно интерактивна;
  • Жестока конкуренция;
  • Изключително гъвкава;
  • Почти без ограничения;
  • Ниска цена;
  • Точно таргетиране;
  • Възможности за изключително бързо разпространение на информацията;
  • Лесно достъпна информация за поведението на потребителите при разглеждане на дадения уебсайт

Благодарение на тези характеристики уебсайтовете са изключително мощни маркетингови и комуникационни инструменти. Уебсайтът е най-популярният начин да ви намерят клиентите ви. Уебсайтът е мястото където можете ефективно да общувате с тях – да излъчвате послания и да тествате как се възприемат, да получавате ефективна обратна връзка.

Допълнителна информация