Профил на бранд – brand persona

Защо темата е важна

Една от основните цели на всеки уебсайт е да убеди потребителите да направят нещо – да извършат покупка на продукт, да станат част от общност (доста често целта също е покупка на продукт/и), да дарят за кауза, да отидат на събитие и др. За да извършат потребителите желаните действия е необходимо брандът да е изградил нужното доверие.

Основна идея

Съществена част от изграждането на доверие е brand persona-та. Подобно на user persona-та тя също е събирателен образ, но на качествата, стила, тона на бранда. Някои брандове улесняват потребителите си като създават конкретни образи на хора, с които потребителите да се идентифицират ползвайки продукти/услуги на съответния бранд. Други създават измислени герои, които „носят“ ползи за потребителите и правят тона на общуване по-неформален. Във всички случаи, независимо от големината на организацията, образът на бранда трябва да е ясен и консистентен във всичките му проявления и комуникационни канали.

Допълнителна информация