Използваемост на уебсайтове – прототипиране

Защо темата е важна

Кога е по-добре да се разбере, че дадена идея не е достатъчно добра? Разбира се, максимално рано.

Използването на прототипи за да се тестват различни идеи за потребителски интерфейси или части от тях спестява много време и помага за по-добър краен резултат.

Основна идея

Съществуват различни типове прототипи:

  • в зависимост от точността на детайлите – с висока точност (high fidelity) или с ниска точност (low fidelity);
  • според инстрмента, с който са изготвени – ръчно изработени или направени с компютър (pencils vs pixels);
  • според начина на провеждане на тестовете – на хартия или с използване на компютър.

На различните етапи на разработване се използват различни прототипи. С най-голям ефект са най-ранно използваните – обикновено това са low fidelity прототипи изработени на хартия.

Допълнителна информация

Статии и видеоматериали от Норман-Нилсен по темата прототипи