Семантична структура, типографска система, форматиране на съдържание

Защо темата е важна

Потребителите се нуждаят от добре структурирано съдържание. Визуалното представяне на информацията трябва да улеснява прочитането и осмислянето ѝ и трябва да подкрепя семантичната ѝ структура.

Основна идея

Семантичната структура е скелетът на съдържанието и е изключително важна за създаването и визуалното му оформление, респ. възприятието му. Семантичната структура има директно отражение в HTML кодирането на съдържанието и има огромно значение при индексирането му от търсещите машини (SEO) и достъпността му.

Типографската система определя визуалното представяне на текстовото съдържание – вид, размери, празни пространства и е от изключителна важност за удобството при усвояването му. Тя трябва да кореспондира на стила и тона на съответния бранд.

Форматирането на съдържание и типографската система са от елементите на графичния дизайн, които имат значително участие при формиране на потребителското изживяване при усвояване на информацията от съответния уебсайт.

Допълнителна информация