Модел на поведение на потребителите

Защо темата е важна

Постигането на добро потребителско изживяване (UX) е невъзможно без познаване на потребителите. Знанието и разбирането на моделите на поведение на потребителите е изключително важно за проектирането, изпълнението и развитието на успешен уебсайт.

Основна идея

По време на общуването с даден уебсайт се проявяват, най-общо казано, два типа модели на поведение:

  • модел на поведение по отношение използването на уебсайтове. Този модел е свързан с дигиталните умения на потребителите, които се определят от множество фактори – възраст, образование, професия, опит в други уебсайтове от подобен вид;
  • ментален модел, свързан с конкретната тема – какво знаят потребителите по темата, каква е гледната им точка, напр. дали са професионалисти в дадената област или ползватели, какви асоциации предизвиква дадената тема, какви думи използват и др.

Допълнителна информация