SEO и отражението му в дизайна и съдържанието на даден уебсайт

Защо темата е важна

Много често потребителското преживяване започва извън конкретния уебсайт, а именно от резултатите от търсене в търсещите машини (search engines). Уебсайтовете, които са добре позиционирани в резултатите на search engines са по-близо до едновременното задоволяване на целите поставени пред тях и до удовлетворението на потребителите, в сравнение с тези, които се намират на втора страница например.

Основна идея

Търсещите машини се опитват така да подредят резултатите от търсенето, че максимално добре да задоволят потребителите си, затова от своя страна те използват сложни алгоритми, за да измерят полезността и степента на удовлетворение у потребителите в различните уебсайтове.

На практика всяка една от предходните теми има, в една или друга степен, отношение към класирането на даден уебсайт в резултатите от конкретно търсене.

Например, навигацията, която най-често отпада когато се търси максимално изчистен дизайн е т.нар „breadcrumbs“. Именно тази навигация, обаче, помага на search engines да определят структурата на съдържанието на даден уебсайт, визуализират я в резултатите и така допълнитено подпомагат потребителите при вземането на решение коя от предложените им уебстраници да изберат.

Допълнителна информация