Потребителско изживяване – основни елементи

Защо темата е важна

Всеки, който поръчва изработката на уебсайт има определени очаквания от него, напр. продажби, подобряване на рапознаваемостта на бранда, изграждане на лоялна общност и др. За постигането на която и да е от целите пред даден уебсайт е необходимо той да доставя добро потребителско изживяване.

Основна идея

Потребителското изживяване при общуването с даден онлайн представен бранд е комплексно – то зависи от множество фактори, някои от които са в самия уебсайт – полезност, удобство, достъпност, съдържание, естетика, а други са извън него – доколко е намираем в машините за търсене, удовлетвореност от разговор по телефона, посещение в магазин и др.

За да може един уебсайт да е успешен както за потребителите, така и за собствениците си, той трябва да е изграждан с внимание едновременно към всички аспекти на потребителското изживяване. Необходимо е потребителят да бъде поставен в центъра на процеса – Human Centered Design.

Допълнителна информация