Съвременни компютърни езици за уеб

30 часов аудиторен курс от магистърската програма на “Дизайн на електронни издания и уеб сайтове” в Нов Български Университет

Автор и преподавател: Атанас Карашенски

Към кого е насочен

Крайният продукт на работата на уебдизайнера се реализира във вид на програмен код. Екипите, в които работят уебдизайнерите са съставени от голям брой хора, чиято основна работа е да създават програмен код. Дизайнерите на уеб сайтове и приложения трябва да притежават определени знания за да може да са ефективна част от тези екипи.

If You Want to Survive in Design, You Better Learn to Code

–John Maeda

Цел на курса

Курсът цели да запознае студентите с:

 • различните аспекти на програмирането за уеб – съдържание (HTML), представяне (CSS), функция (JavaScript);
 • техники на работа, използвани в реални условия – системи за контрол на версиите(Subversion, Git), SASS – продуктивен начин за работа с CSS.

Перфектността е процес

Прочитът на минимум следните книги е добро начало в запознаването със съвременните езици за уеб:

Теми

Темите, описани по долу определят рамките на курса като времето, което се отделя за всяка една от тях зависи от нивото на знанията на съответния випуск.

 1. Работа със системи за екипна работа и контрол на версиите – Subversion, Git;
 2. Анатомия на уеб заявка и съответния отговор, работа с Web Developer Tools;
 3. Рефериране на ресурси – релативно, абсолютно, със или без схема и др.;
 4. DOM – Document Object Model;
 5. Тагове в HTML, структура, предназначение;
 6. Семантични тагове в HTML5 и употребата им;
 7. CSS видове селектори, каскадност, тегло на селектори;
 8. CSS, box model;
 9. CSS Layouts – flex, grid, column;
 10. CSS Responsive – media queries;
 11. SASS – ефективен начин за създаване на CSS;
 12. JavaScript – променливи, контролни структури;
 13. JavaScript – събития, синхронно и асинхронно програмиране;
 14. Vue JS – основи;
 15. Vue JS + HTML5 + CSS – практическо упражнение;

Допълнителна информация

Sass за уеб дизайнери