Хапче за тонус

9:20. Тихо е. Лампите са загасени, а светлината идваща от прозорците е светлината на облачна декемврийска сутрин. Потапям се. Издишвам бавно и поглеждам над повърхността - водата е като огледало. Оттласквам се и започвам да плувам. Плъзгам се. Вдишване, издишване, вдишване, издишване ... ритмично ... като махало. 50 минути.